Παραδείγματα εκπαιδευτικών video

Εδώ παρουσιάζονται παραδείγματα video τα οποία αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής εφαρμογής για κινητά και tablet. Στα video θα αναδεικνύονται αυτά που συνιστώνται για μια επιτυχημένη συνέντευξη, αλλά και αυτά που πρέπει να αποφεύγονται.