Πώς λειτουργεί

Η πλατφόρμα θέσεων εργασία φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Interview Champ και δίνει τη δυνατότητα στους νέους που αναζητούν εργασία να ανεβάζουν τα video CV που δημιουργούν, ενώ από την άλλη μεριά, οι εγγεγραμμένοι εργοδότες θα έχουν πρόσβαση σε αυτά, εντοπίζοντας δυνητικούς υποψήφιους για εργασία.

Οι εργοδότες θα μπορούν επιπλέον να ανεβάζουν αγγελίες πρόσληψης.

Προς το τέλος του έργου, επιλεγμένοι εργοδότες θα κληθούν να αξιολογήσουν τα video CVs, καθώς και να προτείνουν τρόπους για καλύτερα αποτελέσματα σε μια συνέντευξη εργασίας. Οι προτάσεις τους θα είναι δωρεάν προσβάσιμες στους νέους, αποτελώντας ένα επιπλέον εργαλείο υποστήριξης στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.