Sposób działania

Portal Pracy: będzie częścią strony internetowej i umożliwi przesyłanie wideo-CV, stworzonych przez osoby poszukujące pracy, potencjalnym pracodawcom, aby pomóc w procesie selekcji kandydatów przed rozmową kwalifikacyjną.

Portal Pracy będzie także używany przez pracodawców, do ogłoszenia wolnych stanowisk pracy, dzięki czemu kandydaci będą mogli wykorzystać, jako narzędzie do poszukiwania ofert zatrudnienia.

Po koniec trwania projektu wybrani pracodawcy zostaną zaproszeni do oceny wideo-CV stworzonych przez kandydatów. Zebrane opinie, które następnie zostaną udostępnione, pomogą osobom bezrobotnym w doskonaleniu swoich umiejętności, niezbędnych zarówno podczas tworzenia własnych wideo-CV oraz rozmowy kwalifikacyjnej.