Πώς λειτουργεί

Η εφαρμογή του Interview Champ για κινητά και tablet θα παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να κατεβάσει και να χρησιμοποιήσει διαδραστικό υλικό εκπαίδευσης για τη συνέντευξη ερασίας.

Η εφαρμογή στοχεύει να βοηθήσει τον χρήστη να ανταπεξέρχεται με επιτυχία στις συνεντεύξεις με εργοδότες, αναπτύσσοντας συγκεκριμένες δεξιότητες αυτό-παρουσίασης. Θα συμπεριλαμβάνεται μια συμμετοχική εκπαιδευτική ενότητα με ενδεικτικές ερωτήσεις και τεχνικές συνέντευξης σε μορφή video.

Η εφαρμογή θα δίνει επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας ενός σύντομου, υψηλής ποιότητας Video CV του χρήστη, το οποίο στη συνέχεια θα μπορεί να αναρτηθεί στην πλατφόρμα θέσεων εργασίας όπου οι εργοδότες θα μπορούν να δουν με τη σειρά τους.