Η πρόκληση και η λύση

Η πρόκληση και η λύση

Οι εργοδότες συνήθως επιλέγουν για συνέντευξη τους υποψήφιους με τα περισσότερα προσόντα, παρά αυτούς με μικρή ή καθόλου εργασιακή εμπειρία. Για αυτήν τη δεύτερη κατηγορία νέων ανθρώπων είναι λοιπόν δυσκολότερο να φτάσουν στη διαδικασία της συνέντευξης. Όταν όμως έρθει η στιγμή της συνέντευξης, η κατάλληλη προετοιμασία και η επιτυχημένη παρουσίαση του εαυτού τους αποτελούν τη μοναδική ευκαιρία που θα οδηγήσει στην πρόσληψη.

Το Interview Champ αξιοποιεί τα αποτελέσματα του έργου Effective Training for ΝΕΕΤs (Erasmus+ 2014-2016), κατά τη διάρκεια του οποίου συγκεντρώθηκαν πολύτιμα στοιχεία και υλικό τόσο από άνεργους νέους, όσο και από εργοδότες.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία φαίνεται ότι η συνέντευξη μεταξύ υποψήφιου και εργοδότη αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην εξασφάλιση μιας θέσης εργασίας. Αυτό επιβεβαιώθηκε από σχετική, μικρής κλίμακας έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα προετοιμασίας του τρέχοντος έργου. Εργοδότες αλλά και υπεύθυνοι τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού επισήμαναν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι νέοι δε διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να προβάλλουν τον εαυτό τους και τις ικανότητές τους και να διεκδικήσουν με αξιώσεις μια θέση εργασίας.

Ως εκ τούτου, το έργο απευθύνεται σε:

  • Νέους που αναζητούν εργασία με μικρή ή καθόλου εργασιακή εμπειρία ή σχετική εκπαίδευση
  • Εργοδότες και φορείς προώθησης της αναζήτησης εργασίας

Ο στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τους νέους να βρουν εργασία βελτιώνοντας τις δεξιότητες που χρειάζονται για μια επιτυχημένη συνέντευξη, και προσφέροντας σε αυτούς καθώς και στους εργοδότες μια online πλατφόρμα όπου θα φιλοξενούνται Video CVs (βιογραφικά σε μορφή video).

Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθούν τα εξής:

1) Η εφαρμογή  Interview Champ για κινητά και tablet

2) H πλατφόρμα θέσεων εργασίας

Το έργο αναμένεται να συμβάλλει θετικά στην απορρόφηση των νέων στην αγορά εργασίας, μέσα από τη αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων που βελτιώνουν τις προοπτικές τους στη διαδικασία εύρεσης εργασίας.

Τόσο η εφαρμογή όσο και η πλατφόρμα που θα είναι δωρεάν διαθέσιμες αποτελούν σημαντικά εργαλεία στα χέρια των νέων, κι ειδικότερα αυτών που δεν έχουν πρότερη εργασιακή εμπειρία και για τους οποίους η ορθή διαχείριση της συνέντευξης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα. Επιπλέον, τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του έργου θα προσφέρουν ευελιξία ώστε να μπορούν να προσαρμοσθούν στις διαφορετικές ανάγκες των νέων στο επίπεδο της χώρας και των χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας σε κάθε περίπτωση.

Ένας από τους στόχους της κοινοπραξίας του Interview champ είναι η περαιτέρω αξιοποίηση αυτών των εργαλείων προς την ευρύτερη δυνατή υιοθέτησή σους από οργανισμούς για την προώθηση της απασχόλησης, εύρεσης εργασίας και αξιοποίησης ανθ΄ρωπινου δυναμικού,