Partnerzy projektu

logo

London Borough of Lewisham – Wielka Brytania – Koordynator

London Borough of Lewisham to londyńska dzielnica w południowym Londynie, w Wielkiej Brytanii, należąca do centralnej części Londynu.  „The Young Mayor” to program, działający w obrębie dzielnicy, który dostarcza kanał komunikacji do poznania przez decydentów opinii oraz punktu widzenia młodych ludzi.

Wspomniany program, założony w 2004r., jest wpierany przez doradców i zespół młodych obywateli, którzy mają dostęp do forów, sieci i szkolnych rad młodych ludzi.  Za jego utworzeniem stoi Steve Bullock, burmistrz Lewisham. Program ma szansę wpłynąć na inne rady miejskie, aby zapewniały podobne możliwości swojej społeczności, w szczególności na korzyść młodych obywateli.

Projekt „The Young Mayor” był realizowany we współpracy z innymi partnerami w Europie.  W ramach programu Erasmus+ Młodzież w działaniu, udało się programowi „The Young Mayor” przeprowadzić kilka międzynarodowych projektów dotyczących kwestii zaangażowania demokratycznego młodzieży, a ostatnio także stosunku młodych osób do polityki oszczędnościowej.  Niedawno zespół Young Mayor wziął udział w projektach Erasmus + skupiającymi się na niektórych konsekwencjach oszczędzania, w szczególności na bezrobociu wśród młodzieży, oraz na tym, jak umiejętności i doświadczenie młodych ludzi w kontaktach ze społeczeństwem obywatelskim mogą wspomóc ich w znalezieniu pracy i/lub stworzeniu własnych inicjatyw. Lewisham Young Mayor ma partnerów w Republice Czeskiej, Niemczech, Szwecji, Norwegii, Portugalii, Francji, Hiszpanii, Włoszech i Irlandii Północnej, oraz jest odwiedzane przez przedstawicieli oraz polityków z Norwegii, Japonii, Palestyny i Szwecji, ponadto uczestniczy w konferencjach w Szwecji i na Litwie.

Przedstawiciele pracujący nad programem Young Mayor kilkakrotnie odwiedzili Strasburg, w ramach programu Euroscola, w celu zabrania głosu na konferencjach, w tym na Światowym Forum Demokracji.

Strona internetowa:  lewisham.gov.uk


logo

Sea Teach S.L. – Hiszpania

Sea Teach S.L. jest Szkołą Morską mającą siedzibę w głównym ośrodku morskim i turystycznym „HotSpot” w Cala Dor na Majorce w Hiszpanii.  Firma od 1990 roku działa w sektorze morskim, jako szkoła morska oferująca kształcenie zawodowe. Sea Teach oferuje szeroką gamę zarówno kursów szkolenia zawodowego, jak i kursów dla osób dorosłych i studentów z różnych krajów UE, których wiek wynosi od 18 lat wzwyż. Szkoła upoważniona jest do egzaminowania i wydawania certyfikatów swoim studentom po pomyślnym ukończeniu kursu. Dyrektor Szkoły Morskiej, Michael John jest Anglikiem i jest głównym instruktorem szkoły.

W 2010 roku Sea Teach współpracowało z Lewisham Young Mayor (koordynatorem tego projektu) i Teachsport (innym partnerem z Wielkiej Brytanii) w projekcie, który sprowadził młodzież NEET do Cala Dor na Majorce w celu zainspirowania, zmotywowania i przygotowania ich do drogi do kariery. Wyniki tych prac doprowadziły do ​​projektu Erasmus + ET-NEETs na lata 2014–2016. Obejrzyji wideo: http://www.et-neets.eu/en/

Strona internetowa: sea-teach.com


logo

Militos Consulting S.A. – Grecja

Militos Consulting SA to wyjątkowa, dynamiczna i innowacyjna firma konsultingowa o silnym profilu europejskim, międzynarodowym doświadczeniu i wielu wyróżnieniach w świadczeniu zintegrowanych i przełomowych usług doradczych w szerokim spektrum dziedzin, w tym w zakresie poprawy umiejętności, kształcenia zawodowego i szkolenia (VET), przedsiębiorczości młodzieży, innowacji społecznych, zatrudnienia, środków informacyjnych i świadomości pomiarów 360 °, zarządzania kampaniami i wydarzeniami.

Dzięki doświadczeniu nabytym poprzez realizację 56 projektów i działań finansowanych przez UE, jako lider lub partner, Militos ma solidne doświadczenie w zarządzaniu projektami na dużą skalę, a także dogłębnym zrozumieniu polityki europejskiej.  Militos jest ekspertem w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji w zakresie przedsiębiorczości i rozwoju umiejętności przekrojowych i metodologii szkolenia trenerów, oraz tworzeniu interaktywnych narzędzi e-learningowych, aplikacji mobilnych, platform dla przedsiębiorców i innowacyjnych gier.

W ciągu ostatnich 6 lat Militos zorganizował ponad 170 wielowymiarowych wydarzeń i akcji informacyjnych z udziałem ponad 50 000 uczestników, otrzymując wiele wyróżnień za jakość swoich usług, innowacyjną treść oraz wpływ i skuteczność swoich działań, w tym dwie nagrody europejskie (DG AGRI), tj.  Nagroda Specjalnej Publicznej WPR za najszerszy zasięg w Europie (1 miejsce) oraz Nagrodę za innowacyjną komunikację w UE CAP (3 miejsce) za projekt LLP farmsup!  w zakresie promowania przedsiębiorczości rolnej.

Strona internetowa:  militos.org


logo

Teachsport Management Ltd – Wielka Brytania

Teachsport Management Ltd. to przedsiębiorstwo z siedzibą w Londynie, które realizuje projekty szkoleniowe w całej południowo-wschodniej Anglii. Mają one na celu kreować zdrowy styl życia i pomóc młodym osobom ze wszystkich środowisk w ponowne zaangażowanie się w społeczność i zwiększenie własnej wartości oraz potencjału przywódczego. Ponadto zmierzają one do zwiększenia szansy długoterminowego zatrudnienia osób młodych.

Władze lokalne zlecają Teachsport prowadzenie zajęć sportowych dla szkół i organizowanie imprez sportowych we współpracy ze szkołami w weekendy i okresy świąteczne, w których dzieci, nauczyciele wolontariusze NEET i rodzice mają okazję spotkać się i wspólnie spędzić czas.

Teachsport jest zaangażowany w projektowanie i dostarczanie kursów, które mają na celu stworzenie możliwości zatrudnienia i szkolenia młodych osób, w tym tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (NEET).  Ponadto Techsport opracował program praktyk dla młodzieży NEET zainteresowanej rozwojem kariery w zakresie coachingu i zarządzania sportem oraz program wolontariatu „Pathway to Employment”.

Strona internetowa: teachsport.org


logo

CWEP – Polska

CWEP, Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości, to pozarządowa organizacja non-profit założona w 2004 r. przez grupę przedsiębiorców, nauczycieli, działaczy społecznych i specjalistów IT z Rzeszowa projektujących i produkujących aplikacje edukacyjne.  Stowarzyszenie CWEP współpracuje z młodzieżą, przedsiębiorstwami, uniwersytetami, szkołami, i instytucjami edukacyjnymi działającymi, jako stowarzyszeni partnerzy.  CWEP ma doświadczenie w organizowaniu kompleksowego wsparcia dla osób na różnych etapach życia, promując przedsiębiorczość wśród młodzieży szkolnej, a także tych, którzy już prowadzą swoją działalność.

Od 2004 r. CWEP współpracuje z młodzieżą zapewniając im różne formy wsparcia, m.in. prowadząc badania dotyczące potrzeb szkoleniowych młodzieży oraz opracowując programy szkoleniowe i materiały, które odpowiadają na te potrzeby, ponadto tworząc narzędzia ułatwiające edukację i prowadząc różnego rodzaju szkolenia.  Znaczną część działań Stowarzyszenia stanowi realizacja projektów finansowanych przez UE.  Niektóre projekty skierowane do młodzieży to: ET-NEET w ramach Partnerstwa Strategicznego KA2  Erasmus +.  W tym projekcie CWEP odpowiadało za badania i analizę najskuteczniejszych szkoleń skierowanych do młodym osób.  W projekcie I.O.R., realizowanym w ramach programu Daphne, CWEP skupił się na projektowaniu szkoleń na temat procedur profilaktycznych, zwiększaniu mechanizmów upowszechniania prawidłowego zachowania i ustanawianiu dobrych europejskich praktyk związanych z prawidłowym korzystaniem z sieci społecznościowych przez młodzież. W projekcie CME, CWEP skupił się na rozszerzaniu modelu CyberMentorów, który zapobiegał przemocy rówieśniczej, zastraszaniu i cyberprzemocy. Z kolei w projekcie CRS, CWEP przeprowadził badania, szereg warsztatów i konferencji skierowanych do młodzieży.

Strona internetowa: cwep.eu