Problem i nasze rozwiązanie

Pracodawcy na rozmowę kwalifikacyjną zazwyczaj wolą zaprosić kandydatów z większym doświadczeniem i umiejętnościami niż tych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki na rynku pracy. Takie osoby to zazwyczaj młodzi ludzie, którym ciężko dostać się na rozmowę kwalifikacyjną, a nawet, jeżeli zostaną na nią zaproszeni, ocena ich autoprezentacji staje się głównym wyznacznikiem przy wyborze na dane stanowisko.

Projekt ten jest kontynuacją poprzedniego projektu Erasmus+ o nazwie NEETs (Effective Training for NEETS), realizowanego w latach 2014-2016, przy pomocy, którego zebrano znaczną ilość danych o młodzieży NEET (osobach niezatrudnionych i niepobierających nauki, ani szkoleń) oraz pracodawcach.

Okazało się, między innymi, że 73% badanych wskazało rozmowę kwalifikacyjną, jako poważną przeszkodę w znalezieniu zatrudnienia. Wyniki te zostały potwierdzone w badaniach przedprojektowych z pracodawcami i menadżerami HR, którzy wskazali, że w wielu przypadkach, rozmowy przeprowadzone z młodymi kandydatami były poniżej wymaganych oczekiwań oraz kandydatom brakowało umiejętności odpowiedniej autoprezentacji, przez co nie zostali zatrudnieni.

Projekt jest adresowany do dwóch głównych grup docelowych:

  • Młodych osób poszukujących pracy, z niewielkim doświadczeniem zawodowym lub jego brakiem, niskimi kwalifikacjami i brakami w wykształceniu;
  • Pracodawców, agencji rekrutacyjnych i biur pośrednictwa pracy.

Projekt zakłada opracowanie narzędzi, które będą wspierać młode osoby w zdobywaniu zatrudnienia oraz pomogą im w:

  • przygotowaniu się do dobrej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
  • zdobywaniu wiedzy i szkoleń, które poprawią ich umiejętności autoprezentacji,
  • tworzeniu oraz udostępnianiu wideo-CV poprzez naszą platformę.

W tym celu opracowane zostaną dwa główne produkty, które będą stanowić zestaw narzędzi szkoleniowych:

1). Aplikacja Interwiew Champ

oraz

2). Portal Pracy

Głównym celem projektu jest wywarcie pozytywnego skutku na młodych osobach poszukujących pracy oraz pomoc w wejściu na rynek pracy dzięki innowacyjnym i skutecznym metodom wspierania ich potencjału.

Aplikacja oraz Portal Pracy to wyjątkowe podejścia oraz systemy, przeznaczonymi do walki z poważnym problemem, jakim jest słaba perspektywa znalezienia zatrudnienia przez niedoświadczonych kandydatów nieposiadających specyficznej wiedzy na temat prezentowania swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej i/lub podczas całego procesu rekrutacji. Narzędzia zostaną zaprojektowane w sposób, który sprawi, że będą one uniwersalne i mobilne.

Konsorcjum partnerów, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu projektu, będzie wykorzystywać potencjał narzędzi, które zostaną przyjęte przez urzędy pracy, agencje rekrutacyjne i inne jednostki administracyjne.